Wandel Sport Vereniging Koninklijke Luchtmacht

De

Wandel Sport Vereniging Koninklijke Luchtmacht

is een vereniging met als doel:

het samenbinden van actieve en post-actieve medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht,
door aan nationale en internationale wandelsport activiteiten deel te nemen.

Hierbij wordt tevens de Koninklijke Luchtmacht op positieve wijze onder de aandacht van derden gebracht.