Wandel Sport Vereniging Koninklijke Luchtmacht

Men kan lid worden van de

Wandel Sport Vereniging Koninklijke Luchtmacht

als men actief de wandelsport beoefent en tot een der volgende groepen behoort:

actief dienende militairen van de Koninklijke Luchtmacht.

 

actieve reservisten van de Koninklijke Luchtmacht.

 

burger ambtenaren, werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht.

 

personen met leeftijdsontslag of vervroegd uitgetredenen

die reeds lid waren tijdens hun actieve dienst.

 

Aanmelden                              AVG Proof