Koninklijke Luchtmacht

Wandel Sport Vereniging

Startpagina Bestuur					Declareren          Deelname form wandelmars     Inschrijf form Aspirant Lid   WSVKLu site  Privacy statement Privacy

Privacy statement

Uw privacy

De WSV-KLu is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de WSV-Klu persoonsgegevens verwerkt van leden en introducees van onze bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, introducees en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de WSV-KLu zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van de WSV-KLu. Zoals de AVG vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de WSV-KLu uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de WSV-KLu persoonsgegevens van u:

Wanneer u een WSV-KLu lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;

Wanneer u deelneemt aan een door de WSV-KLu georganiseerde wandelmars en/of diensten van de WSV-KLu afneemt. Dit kan via onze (mobiele) websites;

Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de WSV-KLu rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses.

E-mail

De WSV-KLu heeft eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar de WSV-KLu onder vermelding verwijdering nieuwsbrief aan: info@wsvklu.nl

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door de WSV-KLu indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar de WSV-KLu onder vermelding verwijdering emailadres aan: info@wsvklu.nl

Verwerkingsovereenkomst

De WSV-KLu heeft een verwerkingovereenkomst met de volgende organisaties:

Zustervereniging:

Wandelsport Vereninging Koninklijke Marine - WsVKM (info@wsvkm.nl)

Wandelbond:

Koninklijke Wandel Bond Nederland - KWBN (info@kwbn.nl)

Hiermee worden de noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld om uw lidmaatschap van de KWBN mogelijk te maken en uw deelname aan een door de WsVKM georganiseerde dienst te waarborgen.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u zich afmelden voor informatie door een e-mail te sturen naar de WSV-KLu onder vermelding “alle informatie” emailadres aan: info@wsvklu.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

WSV-KLu laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

WSV-KLu gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, introducees, gebruikers van de website over haar wandelorganisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de WSV-KLu (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. De WSV-KLu is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de WSV-KLu via info@wsvklu.nl

De WSV-KLu inschrijfformulieren

De WSV-KLu biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van inschrijfformulieren. Door deze inschrijfformulieren kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via inschrijfformulieren valt onder dit privacy statement.

Gebruik van cookies

De WSV-KLu maakt géén gebruik van cookies.

Websites van de WSV-KLu

Op de websites van de WSV-KLu treft u een aantal links aan naar andere websites. De WSV-KLu kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
de WSV-KLu,  t.a.v. de Privacy coördinator WSV-KLu, Hoogstraat 3, 6644 BS Ewijk of e-mail: info@wsvklu.nl

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de WSV-KLu via info@wsvklu.nl

Wijzigingen

De WSV-KLu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de WSV-KLu een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop WSV-KLu uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Bewaar termijn

De HANDLEIDING BEPALING BEWAARTERMIJNEN voor verenigingen vindt u hier


Ewijk, 25 april 2018


Zie onze AVG verklaring: AVG-verklaring v2018-05-10 164123.pdf

site voor uitgebreide informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens