De WSV-Klu  is opgeheven  Mailadressen zijn komen te vervallen